Redactors juniors

Stacy Londoño
Descripció
Me llamo Stacy, tengo 14 años y soy de Barcelona (eh nacido en Barcelona). Hago 3ro de la Eso en el instituto L'Alzina pero antes iba al Escola Doctor Ferran i Clua. Mis hobbies son: patinar, gimnasia artística, básquet y bailar.
Em dic Stacy, tinc 14 anys i sóc de Barcelona (eh nascut a Barcelona). Faig 3r de la Això a l'institut l'Alzina però abans anava a l'Escola Doctor Ferran i Clua. Els meus hobbies són: patinar, gimnàstica artística, bàsquet i ballar.
My name is Stacy, I am 14 years old and I am from Barcelona (eh born in Barcelona). I do 3rd of the Eso in the La Encina institute but before that I went to the Doctor Ferran i Clua School. My hobbies are: skating, artistic gymnastics, basketball and dancing.
Sorry, Stacy Londoño has not made any blog posts yet.
close